قطارات من دا نانج إلى Sa Pa Lao Cai

قطارات من دا نانج إلى Sa Pa Lao Cai

خيارات أخرى

مواعيد Train من دا نانج إلى Sa Pa Lao Cai

مواعيد Train من دا نانج إلى Sa Pa Lao Cai
اسم النقلوقت الرحلةالسعر
Vietnam Railways Class II AC 00:57 - 16:27VND 670k
Vietnam Railways VIP Sleeper 10:51 - 01:55VND 1,130k
Vietnam Railways Class II AC 12:28 - 02:38VND 688k
Grouptour VIP 30 أي وقتVND 483k

النقل من دا نانج إلى Sa Pa Lao Cai

الخطوط الرائجة في فيتنام