San bay Tan Son Nhat, هو تشي مينه - San bay Tan Son Nhat

Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh